Cooking: น้ำกระเจี๊ยบ

ส่วนประกอบ
1) กระเจี๊ยบตากแห้ง 1/2 ถ้วย
2) น้ำผึ้ง 2 ช้อนโต๊ะ
3) เกลือ 1/4 ช้อนชา หรือน้อยกว่า
4) น้ำ 6 ถ้วย

วิธีทำ
- ล้างกระเจี๊ยบตากแห้งให้สะอาด
- นำกระเจี๊ยบที่ล้างแล้วมาต้มในน้ำให้เดือด
- ใส่เกลือ แล้วต้มประมาณ 15 นาที
- ปิดไฟ แล้วตั้งทิ้งไว้ให้เย็น
- ตักกระเจี๊ยบออกทิ้ง
- เติมน้ำผึ้ง แล้วคนให้เข้ากัน
ถ้าชอบหวาน ก็เพิ่มน้ำผึ้งอีกตามใจชอบ

จะได้น้ำกระเจี๊ยบเพื่อสุขภาพประมาณ 2.5 ถ้วย

Popular posts from this blog

Microsoft Word: Make picture background to be transparent

Microsoft Visio: How to set default font

LINE: Change the contact name