Posts

โรคซึมเศร้า... มันเป็นอย่างไร ใครไม่เจอกับตัว ไม่มีทางรู้

Image
ในช่วงที่ผ่านมาไม่นานนี้ มีโอกาสได้ยินเรื่องโรคซึมเศร้าจากคนรอบข้าง มากขึ้นเรื่อย ๆ
แล้วโรคซึมเศร้ามันเป็นอย่างไร คุณล่ะ... เป็นไหม เคยอ่านจากบทความต่าง ๆ แต่ไม่เคยได้ยินจากคนรอบข้าง ถึงได้ยินก็ไม่เข้าใจ หรือใคร ๆ เขาก็ไม่เอามาเล่าให้ฟัง เพราะมันเป็นเรื่องส่วนตัว หรือมันแสดงออกถึงความพ่ายแพ้และความอ่อนแอของตัวเอง?

งั้นจะขออนุญาตเล่าจากประสบการณ์ของตัวเองก่อน...

เมื่อต้นปีที่เพิ่งจะผ่านมา ได้มีโอกาสเข้าคอร์สทำเด็กหลอดแก้วกับทางโรงพยาบาลจุฬาฯ

ขั้นตอนการทำเด็กหลอดแก้วนั้น จะต้องมีการฉีดฮอร์โมนกระตุ้นไข่ทุกวัน โดยใช้ฮอร์โมนปริมาณมากกว่าคนอื่น ๆ เพราะอายุมากแล้ว และมีประวัติการกระตุ้นไข่แล้วได้น้อย เพื่อจะให้มีการผลิตไข่ในเดือนนี้เป็นปริมาณมาก และแพทย์จะทำการดมยาสลบเพื่อเก็บไข่ทั้งหมดออกมาผสมข้างนอก เหมือนเป็นการผ่าตัดใหญ่

เมื่อผสมไข่ได้ตัวอ่อน ก็ทำการฉีดกลับเข้าไปในร่างกาย ซึ่งช่วงนี้จะต้องนอนพักนิ่ง ๆ สัก 2 วัน แต่สามีขอร้องให้อยู่เฉย ๆ เป็นเวลา 10 วัน

จากคนที่ (ทำตัว) ยุ่งตลอดเวลา มาเป็นคนที่ต้องนอนเฉย ๆ
.... มันก็เริ่ม "ขี้เกียจ" ลูกค้าเริ่มทวงงาน ก็ทำส่ง ๆ ไปโดยที่ไม่ได้อยา…

Google Sheet: How to perform spelling check in other language

Image
Google defaults spelling check in English for you. What if you are writing in other language and want Google to perform spelling check for you.

Here are the steps:

In your Google Sheet, click at main menu "File" and then select "Spreadsheet settings...". Click at the drop-down list under "Locale". Select the language you want Google to check spelling and click "Save settings" button. In this case, I want to select check with Mexican Spanish dictionary. Now, click at main menu "Tools" and then, "Spelling...".
Google will check the entire sheet and suggest you to change the word. Click "Change" button if you want to change.

It seems like Google will recognize English anyway. Unless, you type in any other language, it will suggest you to change to Spanish word.


Set Grave Accent (~) as a language switcher for Mint

Image
Environment: Linux Mint 17.2

Mint comes with the default language switcher as ALT + Left Shift. But I normally like Grave Accent (~) to switch between languages as I used Microsoft Windows for a long time. Here are the steps to add Grave Accent (~).

Download zip file grave-key.Open downloaded folder. You will find compressed file name "grave-key.tar.gz". Double click at file name "grave-key.tar.gz". It will open uncompressed program. Click "Extract".

You will find one folder name "grave-key" in the same folder. Open command line Terminal. Click at "Menu", select "Terminal".
At the cursor, type command "su -" to change to "root". Enter root password.Change directory to the downloaded folder by typing "cd /home//Downloads/grave-key".Make sure that the file "script.sh" allow execute permission like "-rwxr-xr-w". Otherwise, you can run command "chmod 755 script.sh"Run "s…

How to disable Automatic Network Printer Discovery

Image
Click "Start" button and click "Control Panel" menu.
Click "Network and Internet". Click "Network and Sharing Center". Click "Change advanced sharing settings". Select "Turn off network discovery" Radio button and click "Save changes" button.
Reference: http://smallbusiness.chron.com/turn-off-auto-detected-printers-50195.html

Oracle: SQL to count record in all tables

If you want to know the record in all the tables from your database, can simply use this SQL command.

SELECT table_name,
               TO_NUMBER(extractvalue(xmltype(dbms_xmlgen.getxml('select count(*) c from ' || table_name)), '/ROWSET/ROW/C')) count
FROM user_tables
ORDER BY table_name;

Credit to https://community.oracle.com/thread/927598

Hacker: ไขข้อข้องใจการเจาะระบบ

บังเอิญเกิดเหตุการณ์ที่มี hacker เจาะ web site ของสำนักนายกฯ น้องที่ออฟฟิศก็เลยถามมาชุดใหญ่เรื่องความเป็นไปได้ของเหตุการณ์นี้ เลยรวมมาเก็บไว้ตรงนี้เพราะอุตส่าห์ไปหาข้อมูลทางกฎหมายเพิ่มเติมเข้ามาด้วย

ถาม: การ hack web site เกี่ยวข้องกับระบบปฏิบัติการ (O/S) หรือไม่
ตอบ: ถ้าจะเกี่ยวกับ O/S คือการ hack เข้าถึงระดับ O/S แล้วใช้ user ที่เป็น admin ในการจัดการสิทธิต่างๆ ที่เคยโดนคือเมื่อก่อน (สมัยที่ยังต้องใช้การต่อ MODEM 56K) ลง Windows Server แล้วไม่ใส่ password สำหรับ Admin user แล้วเครื่องต่อ internet ได้ โดน hacker จากจีนเจาะเข้ามาที่ระบบแล้วแก้ไข web site ระบบงานที่ทำอยู่ให้ redirect ไปที่ page ของมัน โดยฝัง script ไว้ที่ไหนสักแห่งที่ไม่ใช่ใน code แก้ไขอะไรไม่ได้ ต้องลง Windows ใหม่เลย

ถาม: O/S แต่ละตัว hack ได้ง่ายยากต่างกันหรือไม่
ตอบ: การใช้ O/S บางตัวก็ง่ายต่อการโดนเจาะจริง เช่น Windows ใช้ concept เปิดหมดทุก port โดย default แต่กลุ่ม UNIX จะใช้ concept ปิดหมดทุก port จะเปิดก็ค่อยมาเปิดทีละ port ทำให้ไม่มีช่องที่จะเจาะเข้ามาได้ง่ายๆ

ถาม: สามารถ hack ระบบผ่านเครื่อง client ได้หรือไม่
ตอบ

Microsoft Word: Show invisible line table

Image
Sometimes, you may create table in Microsoft Word and make it invisible because you just want the format. But then, it's troublesome when you to type in it. Like you are blind.


Actually, there is the way to show the table without drawing the line.

Environment: Microsoft Word 2010

From "Home" tab, click at the drop-down arrow of table button. Then, click at "View Gridlines".

It will show you the table guideline as below.